FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. १० मिति २०८०/०९/१९ गते

८०/८१ 01/08/2024 - 11:33 PDF icon mail.mofaga_20240107_0001_removed (1).pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय बैठक संख्या ०८/२०८०/०८१

८०/८१ 12/19/2023 - 10:45

बैठक सं‍. ७/०८०/८१ मिति २०८०/०७/१९ गतेको निर्णय

८०/८१ 11/06/2023 - 15:33 PDF icon 7-19_20231106_0001.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८०-०३-०३

७९/८० 06/23/2023 - 14:23 PDF icon बैठक संख्या २५

कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०/०२/२८

७९/८० 06/01/2023 - 16:47 PDF icon कार्यपालिका बैठक सं २४_20230601_0001.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०।०२।११

७९/८० 05/26/2023 - 12:58 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०८०।०२।११_20230526_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०८०-०१-१२

७९/८० 05/08/2023 - 12:45 PDF icon बैठक संख्या २२

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९/१२/१९ गतेको निर्णय

७९/८० 04/04/2023 - 15:02 PDF icon 12-19_20230404_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९/११/२९ गतेको निर्णय

७९/८० 04/04/2023 - 15:01 PDF icon 11-29_20230404_0002.pdf, PDF icon गाउँ सभा_20230508_0001.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय मिति २०७९/११/२८

७९/८० 03/14/2023 - 14:50 PDF icon बैठक ११-२८_20230314_0001.pdf

मिति २०७९ फागुन १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 02/26/2023 - 11:55 PDF icon 11-12_20230226_0001.pdf

मिति २०७९/११/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 02/22/2023 - 10:37

का.पा. बैठकको निर्णय मिति २०७९ माघ २६ गते ।

७९/८० 02/12/2023 - 16:43 PDF icon मिति २०७९ माघ २६ गते ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णय (मिति २०७९ माघ २३ गते)

७९/८० 02/07/2023 - 11:48 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय

का पा बैठकको निर्णय मिति २०७९-०९-१९

७९/८० 02/06/2023 - 15:28 PDF icon decision19_20230206_0001.pdf

Pages