FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 11/30/2023 - 10:37 PDF icon योजना _20231130_0001.pdf

पशुपन्छी बिमा प्रस्ताव सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 11/28/2023 - 11:42

विद्युतिय बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको ७ दिने सूचना !

८०/८१ 11/23/2023 - 12:25

सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना ।

८०/८१ 11/22/2023 - 12:40 PDF icon CamScanner 11-22-2023 10.30.pdf

विद्युतिय ठेक्का स्विकृत गर्ने सम्वन्धी ७ दिने सूूचना ।

८०/८१ 11/08/2023 - 13:06 PDF icon bid_20231108_0001.pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/05/080-81 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

८०/८१ 11/01/2023 - 12:02

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/04/080-81 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

८०/८१ 11/01/2023 - 12:00

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सूचना

८०/८१ 10/30/2023 - 12:34

बोलपत्र स्विकृत गर्ने सम्वन्धी ७ दिने सूचना !

८०/८१ 10/19/2023 - 13:35

बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

८०/८१ 10/01/2023 - 11:23

बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

८०/८१ 09/27/2023 - 11:30 PDF icon CamScanner 09-26-2023 14.31.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/25/2023 - 16:08

गहुँको विउ खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 09/25/2023 - 10:41

विज्ञापन कर सम्वन्धि ठेक्का स्वीकृत आसयको ७ दिने सूचना ।

८०/८१ 07/18/2023 - 12:05

ठूटिपिपल हाटबजार ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।

७९/८० 07/07/2023 - 13:14

Pages